VVarrant

VVarrant

About

          𝖂𝖆𝖗𝖗𝖆𝖓𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖀𝖒𝖇𝖗𝖆 
β– β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–¬β–  
Manager of VAC
Head of the Merit Department 
Colonel of The Vaktovian Empire
Former Royal Guard Trial

Loyal to Vaktovia and His Imperial Majesty.
        

Statistics

 • Join Date

  8/31/2014

 • Place Visits

  0

VVarrant has no creations.