Description

Çernobil Faciası, 1986 yılında Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Pripyat şehrinde yaşanmış ve etkileri günümüze kadar süregelmiştir. Çernobil Nükleer Santrali dolayısıyla çalışanların ikamet etmesi için kurulan Pripyat şehri, Çernobil nükleer santrali patlamasının ardından boşaltılmış ve terk edilmiş bir şehir adını kazanmıştır. Yüksek radyasyona maruz kalanlar mutasyon geçirip akıllarını kaybedip farklı bir canlıya dönüşürler. Santralden sağ kalan bilim insanları onlara yürüyen ölüler adını vermişlerdir. 1986' dan sonra günümüzdeki adı "zombi" ismi konulmuştur.

Private Servers

Visit this experience with friends and other people you invite.
See all your private servers in the Servers tab.

Passes

    There are currently no running experiences.